Om du har frågor om bioidentiska hormoner
kan du maila info@hormoni.se
Medlemmar har förtur.

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev
för artiklar och nyheter.

Lyssna på GRATIS webbföreläsning
om progesteron


Frågor och svar

Varför tillföra bioidentiskt
progesteron »


Varför får man övergångsbesvär
och klimakteriebesvär? »

Östrogendominans

Östrogen stimulerar till celldelning och ökar därför risken för cancer i livmoder och bröst. Ett av progesteronets uppgifter i kroppen är att balansera effekten av östrogen. Båda behöver varandra för att fungera optimalt och balansen mellan dem är mycket viktig för din hälsa och ditt välmående.

Utebliven ägglossning, stress och dålig kosthållning bidrar till att man kan hamna i en ond cirkel av sk östrogendominans. Många gifter i vår miljö, som tungmetaller, plaster och bekämpningsmedel har också en östrogenliknande effekt i våra kroppar och gör det ännu svårare att upprätthålla hormonell balans.

Östrogen och progesteron har en motsatt, eller balanserande effekt på varandra. Progesteron gör cellernas receptorer mer känsliga för östrogen och tvärtom. När progesteronnivån av någon anledning börjar sjunka (som tex i övergångsåldern) kan det i kombination med andra faktorer leda till östrogendominans vilket i sin tur kan leda till en rad besvär och sjukdomsrisker.

Östrogendominans betyder inte nödvändigtvis att man har för mycket östrogen, utan helt enkelt att proportionerna mellan östrogen och progesteron inte är optimala. Naturligtvis kan det även vara så att man har för mycket östrogen vilket kan bero på att man tex tillfört det via läkemedel, att man har dålig kosthållning, att man lever i en förorenad miljö, att man är överviktig mm. Även män kan lida av östrogendominans.

Skulle man kraftigt överdosera progesteron under en längre tid skulle man istället kunna orsaka progesterondominans så målet man eftersträvar är alltid balans, oavsett vilka hormoner man talar om. Alla behövs men i rätt mängd.

Konventionell medicin erkänner att obalanserat östrogen kraftigt ökar risken för livmodercancer och bröstcancer. Studier visar dock att risken för bröstcancer är högre när man kombinerar östrogen med gestagen, dvs syntetiskt (egentligen modifierat) progesteron.

Om man behöver tillföra östrogen, vilket mycket väl kan vara befogat i vissa fall, ska man därför se till att det är bioidentiskt östrogen och att man kombinerar det med bioidentiskt progesteron och inte gestagen. Man bör alltid använda progesteron tillsammans med östrogen, även om man inte har livmodern kvar.

Ett vanligt besvär vid östrogendominans är svullnad och vätskeansamling. Östrogenet påverkar cellmembranets funktion så att natrium och vatten flödar in i cellen medan kalium och magnesium flödar ut. Detta resulterar i intracellulärt ödem och svullnad.

Östrogen bidrar också till att cellen behåller onormalt mycket koppar och förlorar zink. Denna påverkan på intracellulära elektrolyter förklarar en del av de humörsvängningar, koncentrationssvårigheter och värk som många kvinnor i klimakteriet lider av även med östrogenersättning. Progesteron däremot hjälper till att skydda cellmembranet från dessa östrogenorsakade problem.

Östrogendominans kan orsaka, och förvärra, en rad symptom som tex

När kan det vara befogat att använda östrogen?

När du verkligen har brist på det. Det avgörs antingen via ett blodprov eller att du uppvisar typiska symptom.

Tecken på att det föreligger östrogenbrist är mycket torra slemhinnor, torra ögon, återkommande urinvägsinfektioner, ihållande klåda och obehag/smärta vid samlag samt ihållande värmevallningar som inte ger med sig. Bioidentisk progesteronkräm kan räcka för att komma tillrätta med dessa besvär eftersom det ökar kroppens känslighet för det östrogen som trots allt finns i kroppen. Skulle besvären inte försvinna kan det dock vara befogat att tillsätta östrogen för att få en acceptabel livskvalitet.

Läs mer om östrogenersättning här »

Om du fortfarande har mens relativt regelbundet visar det att din kropp kan bygga upp slemhinnan i livmodern och därmed är det ingen brist på östrogen.

Kvinnor som har livmodern kvar och söker för klimakteriebesvär brukar få kombinationspreparat med gestagen vilket är modifierat progesteron. Det har alltså inte samma kemiska struktur och därmed inte samma effekt i kroppen som det kroppsegna progesteronet. Gestagen kan ge ett flertal biverkningar och har även i studier (WHI) visat på ökad risk för bröstcancer.

Kvinnor som operererat bort livmodern får bara östrogen utan någon balanserande agent. Anledningen är att de inte längre har någon livmoder med en slemhinna som det kan bli cancer i. Men bröst har de ju fortfarande! Utan progesteron som motvikt till östrogenet försvinner inte alltid besvären och kan ofta bli värre i och med att östrogendominansen blir ännu mer påtaglig.

Läs även

Varför tillföra progesteron© 2009-2013 Hormoni.se | info@hormoni.se | Prenumerera på nyhetsbrev | Föreläsningar | Press | Länkvänner | Kontakta oss | Användarvillkor